Over RHOM

RHOM Omgevingsmanagement is een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en water. Wij ondersteunen u bij het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen om uw plannen te kunnen verwezenlijken, zodat u zich alleen maar bezig hoeft te houden met uw bedrijfsvoering. RHOM Omgevingsmanagement richt zich met name op het Midden- en Kleinbedrijf en particulieren.

Onze dienstverlening

RHOM Omgevingsmanagement kan u ondersteunen bij:

  • Ruimtelijke planvorming
  • Omgevingsplannen
  • Omgevingsvergunningen
  • Meldingen 
  • Watervergunningen

Zelf aan de slag!

Als ondernemer kunt ook zelf veel doen, voordat u een adviseur inschakelt. Hierbij geven wij u enkele interessante links:

Raadplegen regels

www.omgevingswet.overheid.nl

Geattendeerd worden op nieuwe plannen

www.overuwbuurt.overheid.nl